UPDATE: Sejrsdagsbånd – Sejrsdagen på fortovet

Fra Perestrojka vil vi gerne ønske alle vore læsere en glædelig Sejrsdag! С Днём Победы! 9. maj er årsdagen for Den Røde Hærs sejr på Østfronten og det fejres nu hvert år i Rusland og af de russiske mindretal rundtom i verden. I forbindelse med dagens anledning vil vi perestrojka.dk gennemgå en af Sejrsdagens mange traditioner: Georgiev-båndene.

Hvert år på Sejrsdagen uddeles der på torve og i gader i Den Ruslandske Føderation, og flere af de tidligere sovjetlande, sort og orangestribede bånd. Båndet hedder lentočka (pl.: lentočki), og er også kaldet georgijev- båndet. De kan købes i kiosker og supermarkeder, de følger med ugebladene og bliver uddelt gratis af diverse politiske og historieinteresserede organisationer på gaden.

Den pro-putinske ungdomsbevægelse Nasji har lovet, at de og deres nationalistiske søsterbevægelse Stal’ (Stålet) i 2011 vil uddele 50.000 sejrsbånd på jernbanestationerne med afgange til Baltikum, for at minde de baltiske russere og balterne om Sejrsdagen og de sovjetiske ofre. Dette bliver selvfølgelig gjort med en politisk agenda: atter en gang at demonstrere overfor balterne, hvordan historien egentligt skal skrives. Flere russere går da også af egen vilje med båndet, fordi det år for år bliver vigtigere ikke at glemme historien. Og 9. maj er jo stadig en festdag.

Båndene er på kun fem år gået hen og blevet en fast del af symbolikken omkring  Sejrsdagen. Den sorte og orange farve på disse sejrsdagsbånd symboliserer i forbindelse med Sejrsdagen militær tapperhed og hæder. Farverne har været brugt før, men traditionen med sejrsdagsbåndene og den store massedistribution blev  indstiftet i forbindelse med 60 års jubilæet for Sejrsdagen i 2005 og er siden da blevet en vigtig del af den patriotiske opdragelse af ungdommen og bevarelsen af mindet om Den Store Fædrelandskrig. Det er således en samling af foreninger og bevægelser, der i dag står for  produktionen af sejrsdagsbåndene og for uddeling af båndene.

Sejrsdagsbåndene har gennem Nasjis Russisk-ortodokse Korpus fået  en søster. Boris Jakemenko,  grundlæggerenVasilij Jakemenkos bror, var således med til i april 2010 at  introducere et Ærkeengelssejrsbånd til minde om alle russisk-ortodokse militære sejre og til minde om de, der gennem tiderne har lidt for deres ortodokse tro. Fokusefor  projektets oplysningskampagne er især på de præster, der tjente Sovjetunionen under Den Store Fædrelandskrig. Det nye bånd er rødt og gult, ligesom farver på ikoner af  Ærkeenglen Mikael, skytsengel for alle krigere. Sejrsbåndene er således kommet for at blive. Det skal blive spændende at se, om disse bånd også med tiden vil få en anden, mere politisk, betydning.

This entry was posted in Nyheder fra Østeuropa, Perestrojka, Russisk. Bookmark the permalink.