Rusland for dummies

Allerede efter en uge
herovre besluttede vi os for, at det var nødvendigt, at lave en
Russisk Bureaukratis ABC, men vi har dog siden
besluttet os for at udvidde den til en Rusland for
Dummies
. Ellers alt vel herovre, der var en mindre brand i
går på et af værelserne, men som kommandanten sagde: Der er ikke
nogen fare, det var bare en udlænding

AIDS-test: Også kaldet
SPID-test. Rusland er lukket for udlændinge med AIDS. Derfor skal alle
testes, inden de kan få fornyet deres visum, når de første tre måneder
udløber. Hvis du ønsker at blive fastboende i Rusland, så skal du også
testes for tuberkulose, difteri og andre sygdomme en gang om året. Se
også: Visum, fornyelse af.


Alfabet: Det kyrilliske alfabet ligner til tider det
latinske, men lad dig ikke snyde, bogstaverne dækker måske over noget
helt andet.


Betaling ved skranke: Se Skranke.


Big Brother: Se Overvågning.


Billet: Billetkontorer opkræver ofte højere priser for
udlændinge end for russere og ligger oftest langt fra indgangen til
museet. Så vær parat til først at gå til kassen og derefter til museet. Se
også: Studiekort.


Bus: Et godt transportmiddel i store byer som St.
Petersborg. Spørg eventuelt konduktøren, om hun kan sige, når du skal
af, hvis du er usikker. Busserne er oftest fyldte, men stig bare ind.
Russerne giver gerne plads til en til, når du er kommet ind. Se også:
Konduktører.


Center Otto: Stedet, ikke særlig langt fra Filologisk
Fakultet, hvor du kan få lavet en AIDS-test i St. Petersborg, til når du
skal fornye dit visum. Du kan eventuelt spørge, om de har et kort på
SpetsFak, hvis de ellers husker, at de har et. Ellers ligger det på
Mendelejevskaja Ulitsa, og skilter med, at det er et lægecenter, når du
kommer tæt på.


Dansk: Et ubetydeligt og uforståeligt sprog, der
højest bliver trukket i smilebåndene over. Bliver forvekslet med tysk,
finsk, mere tysk og fransk?


Dollar: Den møntfod de offentlige russiske
myndigheder oplyser priser i til udlændinge, for derefter for det meste
at bede dem betalt i rubler (Se denne). Husk, at russere ikke må handle
med udenlandsk valuta, hvorfor du heller ikke kan bruge dollar på
gaden.


Etage: Første etage er lig Stuen, anden etage er
første sal, tredje etage er anden sal og så videre. Hav gode sko på den
dag, du skal betale regninger.


Engelsk: For at begå dig i Rusland er det begrænset
hvor stor en hjælp, engelsk er. Sørg derfor for at være parat til at
gentage alt, du siger på engelsk, med supplerende russiske gloser. Se
desuden: Information, Russisk


Fotografering: På museer kan du købe tilladelse til
fotografering. Fotografering af metroer, militære anlæg, lufthavne og
andre strategiske knudepunkter er forbudt.


Gadenavne: Gadenavne i Rusland er ikke lige til at
finde rundt i. Mange gange har en gade haft forskellige navne før, under
og efter Sovjet, hvorfor gaden måske ikke hedder det navn længere,
som den hed før. Desuden er der problemet med den manglende
skiltning. Som dansker vil du være vant til, at der er vejnavne, hver
gang en vej slutter sig til en anden, i alle kryds og at husnumrene står,
så posten kan finde dem. Sådan er det ikke altid i Rusland. For
eksempel kan adressen Srednij Prospekt 38-50 jo dække over et hvilket
som helst hus mellem 38 og 50. Så vær klar til at spørge til, hvilken vej,
du står på og til hvilket hus, du er gået ind i.


Hjemmebrændt vodka: Lugt til den først, du kan
risikere, at den er stærkere end angivet og potentielt blindende. Køb
den ikke, drik den ikke.


Information: Information er noget, du henvender
dig til skranken for at få. Men husk at henvende dig ved den rigtige
skranke, for ellers får du ikke noget brugbart af vide. Informationer i
Rusland, også til udenlandske studerende foregår fortrinsvist på russisk.
Der findes enkelte dokumenter på engelsk, men ikke mere end ét på
Internationalt Sekretariat.


Jagt: Der er rigeligt med ænder på Nevaen og med
duer på torvene, men det anbefales ikke at gå rundt og skyde, da du så
vil påkalde dig unødige problemer ved Militsen. Desuden kan du ikke
jage zebuokser i Rusland. Se: Militsen, Zebu-okse.


Juliansk Kalender, Den: Den kalender russerne
bruger for de kirkelige helligdage, hvorfor Juleaften falder anderledes i
Rusland.


Konduktører: Jobbet som konduktører i busser,
trolleybusser og sporvogne besiddes af damer i alderen 25+. De tjener
7000 rubler om måneden (ca. 1/3 af en dansk SU). Og hele deres job
består i at mase sig frem og tilbage mellem passagererne og opkræve
penge og udlevere billetter. De bliver glade, hvis du taler venligt til dem
og giver dem et smil. I modsætning til mange af damerne bag
skrankerne, så lader de til hele tiden at ønske at lave noget.


Kontorer: Se også Åbningstider for kontorer.

Kontordamer: De damer, der i Rusland sidder ved
skranken ved de offentlige myndigheder, er der SJÆLDENT for at
servicere dig. Taler du ikke russisk godt nok, eller er du for langsom til
at skrive under, fordi du for eksempel lige vil tjekke, hvad du skriver
under på, begynder de at hæve stemmen. Dette er et normalt
fænomen, og du behøver derfor ikke føle dig dum af den grund. Fortsæt
i dit tempo og sig pænt farvel og tak, når du går.


Kvitteringer: Gem alle kvitteringerne fra besøg på
diverse kontorer og medbring dem, når du skal på kontorrundfart igen,
du ved aldrig, hvornår du skal bruge et stykke papir med et stempel.
Det kan anbefales at skaffe sig en mappe til alle kvitteringerne. Se
desuden Registrering.


Køer: Mange mennesker foran kontorer.


Lange køer: Vær forberedt på køer på dagens 5
kontorbesøg og tag derfor af sted i god tid, medbring alle papirer (Se
Kvitteringer, Pas og Migrationskort)


Lyskryds: Er nogle steder ikke til at finde på grund
af manglende markeringer. Du frarådes at gå over for rødt med mindre,
du har et dødsønske.


Middagspause: oftest en time mellem 12 og 15. Her
forlader de kontoransatte deres kontor og køen fortsætter. Dette kan
forårsage uforudsete ventetider.


Migrationskort: Det lille kort, du udfylder i flyet på
vej til Rusland. Det vil blive stemplet i lufthavnen og bagefter gælder dit
visum kun sammen med migrationskortet, hav det derfor altid på dig.
Det ser simpelt ud, men betyder ALT.


Militsen: Russisk ordenspoliti, kendt for at være
skrapt. De vil sikkert gerne se dine papirer. Deres lønninger er lave og
de har derfor fået et rygte for at udskrive supplerende bøder til
løntillæg. Bed derfor, hvis du får en underlig bøde, om at måtte se
betjentens papirer(for at sikre dig, at han er betjent, hvis han er det,
skal han vise dig dem), eller om at må få lov til at ringe til
ambassade/konsulat for at få hjælp med det russiske. Rent faktisk har
du kun pligt til at vise dine papirer, hvis han ikke anklager dig.


Myldretid: Tidspunktet for denne ligger omkring 7-9
og 17-19, afhængigt af, hvor du befinder dig. I denne periode får du i
busser og metro et nært forhold til de omkringstående russere. Vær
forberedt på at mase lidt igen og hold øje med tasker og kamera.


Nikita: Russisk drengenavn, trods al dansk logik, der
vil kategorisere det under pigenavne.


Nøglekort: Hvis du bor på russisk kollegium, får du
sikkert et nøglekort med foto, som du kan låse dig ind og ud med
mellem 6 morgen og 1 nat. Et problem for de små natteravne, der vil
hjem fra byen før 6 og efter 1, men der er ingen kære mor. Når du låser
dig ind, kan dørvagten på en skærm læse alle dine data og se, om du er
den rigtige ejer af kortet. Se desuden Overvågning.


Overvågning: Nøglekortet er ikke eneste mulighed
for overvågning. Alle gangene kollegiet er udstyret med videokameraer,
ligesom også i metroer, i butikker, på museer og andre offentlige/private
steder. Se også Registrering.


Pas: Gyldigt legitimation i Rusland, hav det altid på
dig sammen med registreringen og migrationskortet. Passet og visum
kan du nøjes med af have i kopi, når du har registreringspapirerne.


Public Service: Se Kontordamer, Quota og
Information.


Quota: Få mennesker i det russiske samfund
arbejder efter quota. Som dansker vil du sikkert tænke, at mange ting
kan effektiviseres, men det kan også ses som en løsning af eventuelle
beskæftigelsesproblemer, at du først skal registreres ved en kasse(Dame
1), for at betale ved en anden lige ved siden af, hvor Dame 2 læser det,
Dame 1 skrev.


Registrering: For at være registreret som
studerende i Rusland skal du, foruden registreringen på universitetet
(medbring pas og migrationskort) også registreres ved den Russiske
stat. Som studerende foregår det forholdsvist smertefrit gennem
universitetet.


Rubler: Den eneste møntfod du med garanti kan
betale med i Rusland.


Russisk: Det officielle sprog i Rusland. Det sprog du
skal kunne, for at begå dig. Hvis du ikke taler russisk, se Engelsk.


Skranke: Bord med en glasvæg, du står på den ene
side og kontordamen sidder på den anden. Kommunikation foregår
gennem et lille hul i glasvæggen, nede ved bordet. Kun kontordamen
har en mikrofon og kan derfor høres igennem det lille hul. Tal derfor
højt. Du giver damen de penge, hun beder om, og du får en kvittering,
som du skal medbringe på et andet kontor eller til en anden skranke. Se
også: Kvitteringer.


Studiekort: Voksne betaler ca. 300 rubler for en
museumsbillet, studerende 170, studerende med et russisk studiekort
kan komme ned på 50 rubler. – Dette er et eksempel fra Isaakkievskij
Katedralen og et eksempel på, at det er en god idé at bringe et billede til
registreringskontoret og få sig et kort i en fart. Dette er IKKE det
samme som registrering.


Toiletbræt: Nogle steder i offentlige bygninger og på
cafe/bar en mangelvare eller ikke-eksisterende. Hvis du vil være sikker
på et toilet med bræt, lån et på en bedre restaurant.


Udrejse: Ved udrejse bliver du stemplet ud. Bemærk
om dit visum giver dig ret til at rejse ud af landet og vende tilbage, eller
om det kun gælder den ene gang, inden du rejser ud.


Vagter: Findes ved indgangen til ALLE offentlige
bygninger og mange gange også til mange af de større butikker. Se
også: Overvågning.


Vand: Drik ikke: vand fra vandhanen, visse russiske
mineralvandsmærker og hjemmebrændt vodka. Se denne.

Vacciner: Det anbefales at lade sig vaccineres mod
difteri, stivkrampe og Hepatitis A, og hvis du skal en tur i Tajgaen
anbefales desuden vaccine mod TBE, Tick-Borne
Encephalitis
, (Flåt-båret-hjernebetændelse).


Visum: Det lille klistermærke, som du betaler den
Russiske Ambassade i Danmark for at få. Det er i sig selv en indrejse
tilladelse. For at få visum vil det være en god idé at have en invitation
fra Rusland. Som studerende er det universitetet, der sørger for
invitationen, som turist rejseselskabet eller som privat dansker alt fra et
oliefirma til fiskeriforeningen. Visse russiske firmaer har tilladelse til at
invitere udlændinge til Rusland.


Visum, fornyelse af: Foregår samme sted som
registrering på universitetet. Husk at medbringe 5 billeder, pas, visum,
migrationskort, studiekontrakten med universitetet, indbydelsen(den
nye) og AIDS-testen.


WC: Du kan få problemer med at finde WC i det
offentlige rum, men de er der. Husk at tage et stykke papir med ind. Se
også: Toiletbræt.


Xenofobi: Flere rejseguides advarer mod russernes
xenofobi og de forbrydelser, der kan sker i den forbindelse. Træd derfor
varsomt, når du bevæger dig rundt på egen hånd.


Yderlomme: Opbevar aldrig værdigenstande i
yderlommer i Metroen, i busser og på gaden, med mindre du vil skille
dig af med dem. I så fald henvend dig til den nærmeste tigger i stedet.


Zebu-okse: Findes så vidt vides ikke i Rusland.


Zonetid: Rusland(Moskva, St. Petersborg) er to
timer foran Danmark. For at finde tiden i de enkelte regioner – se et
tidszonekort.


Ældre damer: Ældre damer, og i et vist omfang også
mændene, siger deres mening om alt, også til fremmede, når de mener,
at det er nødvendigt. Så begynd ikke at undre dig, hvis en ældre dame
stopper dig på gaden og vil belære dig om noget.


Øl: Hedder Pivo, udtales Píva. To øl er dva
pivo.


Åbningstider for kontorer: Kontorer har typisk åbent
mellem 10 og 15, nogle gange helt indtil 18, men se hellere efter.

This entry was posted in Russisk. Bookmark the permalink.