Russisk ortodoks kloster på Fyn

Kun få ved, at der på Hesbjerg Slot på Fyn er stiftet en russisk ortodoks kirke og kloster. Slottets ejer, den nu afdøde Jørgen Laursen Vig, købte slottet i 1957 for at oprette en højskole for vordende landmænd. Senere udvikledes tanken om et russisk ortodokst kloster

I 2001 flyttede en russisk ortodoks nonneorden ind på Hesbjerg slot med henblik på at oprette både et kloster og en kirke. Kirken blev indrettet i slottets riddersal, og Jørgen Laursen Vig lod som det første at lade en løgkuppel opstille på slottets tag. Kirken blev indviet til minde om den russiske zarfamilie, som blev myrdet i 1919.

Det var Jørgen Laursen Vig overbevisning, at

Martin Luther begik en stor fejl ved at kassere klostervæsenet, og det
var hans håb, at oprettelsen af et russisk kloster kunne give
klostervæsenet en renæssance i Danmark. Hans overordnede filosofi var
gennem de religiøse handlinger aldrig at skabe en ny sekt, men et
missionsprojekt på tværs af religioner. Selv bekendte han sig til flere
religioner. Ud over sin tro som protestantisk præst, forestod han de
kirkelige handlinger og gudstjenester i sit russisk ortodokse kloster
sammen med nonnerne. I den sidste del af sit liv var han samtidig
erklæret buddhist.


src=”http://www.tv2fyn.dk/modules/xphoto/cache
/9/2709_400_400.jpg” border=”0″ alt=”Jørgen Laursen Vig”
hspace=”0″ align=”baseline” />

style=”font-size: 10pt; font-family: Verdana;” lang=”DA”>
style=”color: #000000;”>Jørgen Laursen Vig var en spændende og
anderledes personlighed. Han gik klædt som en fattig russisk bonde,
talte og/eller skrev syv sprog og havde en privat bogsamling, der tæller
over 50.000 bøger. Desuden udvikledes der på Jørgen Laursen Vigs
initiativ et alternativt samfund omkring slottet, hvor beboerne bor i små
selvbyggede huse og lever et uforstyrret og alternativt liv.

Jørgen Laursen Vig var cand.mag. i russisk og cand.theol., ordineret protestantisk præst, fredsforsker og filosof. Desuden virkede han i en årrække som præst i Glostrup, var højskoleforstander og fredsforsker. Han døde den 28. december 2005 i Indien, hvor han deltog i en fredskonference. Inden sin død, forærede Jørgen Laursen Vig Hesbjerg Slot til den gruppe russisk ortodokse nonner, der lever på slottet. Foræringen skete på betingelse af, at nonnerne istandsætter slottet.

Nonnerne på Hesbjerg slot lever et stille og tilbagetrukket liv. Den religiøse og praktiske daglige leder er den russiske nonne, moder Ambrosia. Dagen begynder ved midnat. Da
forestår moder Ambrosia den første gudstjeneste, som varer to timer, hvilket er relativt kort tid. Efter gudstjenesten hviler nonnerne, hvorefter de starter igen klokken seks. Dagen er som i et traditionelt kloster helliget bøn og arbejdet med at opretholde klostrets daglige trivsel.

Der holdes til højtiderne offentlige gudstjenester i den russiske kirke. Desværre findes der kun få russisk ortodoks troende i landet. I 2003, da den russisk ortodokse pinse faldt
midt på sommeren, var der til gudstjenesten som eneste kirkegænger en serbisk buschauffør fra Assens.

Hesbjerg Slot har endnu ikke fået status som russisk ortodokst kloster.

This entry was posted in Russisk. Bookmark the permalink.

One Response to Russisk ortodoks kloster på Fyn

 1. Guten Tag.Ich bin finnin und lebe in Deutschland.Ichsah
  inFinnland Ostern einen schönen Film,herr Vig und die Nonne.Eine eintruksvolle Geschichte.
  Ich selber bin seit drei Jahren in Finnland,in Uusi-Valamo,im Sommer ehrenamtlich
  tätig.Meine verstorbene Mutter kam aus Karelien und war anfangs ortodoks.Ich habe etwas
  Halt und schönheit und neue Freunde in ortodoksentum gefunden.Es gibt sogar eine kleine
  Ikonenecke in meinem Haus.Ich wünsche Ihnen Mutter Ambrosia viel Kraft und Segen.
  Ihre Eija

Comments are closed.