Lige så mange sprog du kan…

&

&&Slavisk og
Ungarsk Afdeling har til september den fornøjelse at kunne byde
Katerina velkommen. Katerina er netop ansat som indfødt lektor i
tjekkisk. Hun har sagt ja til at præsentere sig her i denne netavis.&
&&&

&&&&&&

&&&&&&

&

&&&&&&&

&&Lige så mange sprog du kan…&
&&& &&&&

&

&&Om mit
forhold til dansk, sprogvidenskaben og Maxihund Fík&&
&& &&&&

&

&&&&

&

&&&Om de svære sprog&&&&&

&&&&&&

&&&&&&Mit navn er Kateřina med et lille 'v' over
'r', også kaldet 'hacek' (altså ikke med
'ø', som nogle computere kan finde på at gengive i
stedet), men jeg har efterhånden vænnet mig til, at danskerne af en
eller anden grund ikke har lyst til at udtale mit navn på tjekkisk, efter at
de har hørt den rigtige udtale. 'R' med hacek,
konsonantklynger og kompliceret bøjning er kun nogle af lækkerierne,
menuen står på, når man vælger at læse tjekkisk. Alligevel mener jeg
ikke, at tjekkisk er et svært sprog, for hvad betyder det egentlig, at et
sprog er svært? Det betyder, at det er anderledes end vores modersmål,
at nogle lyde lyder fuldstændig fremmede i vores ører, og at
sprogsystemet er struktureret på en anden måde. Det gælder kun om at
trænge ned under den hårde skorpe og vanskelighederne er borte, eller i
det mindste er de ikke længere så vanskelige. Efter mine første
dansktimer på Karlsuniversitetet i Prag var jeg desperat over den
danske udtale, for det giver jo ingen mening, at et ord som
'ørred' udtales uden at man kan høre en eneste
konsonant, og da jeg efter tre års danskundervisning, utallige
lytteøvelser og konversationstimer kom til Danmark som
udvekslingsstuderende, var jeg chokeret over, at folk ikke umiddelbart
kunne forstå, hvad jeg fortalte dem, og at jeg heller ikke kunne forstå
dem, så snart de satte talehastigheden op. Men jeg holdt ud og efter ti
års træning er jeg ved at nærme mig den ægte danske (århusianske)
udtale.&&&&

&

&&&&&Lige så
mange sprog du kan…&&&&&

&&&&&&Jeg har altid været begejstret for sprog og grammatik og jeg
har altid kunnet lide sjove øvelser og sproglege, om det så gjaldt
tjekkisk, tysk eller engelsk. Sprogstudiet var et oplagt valg for mig, selv
om jeg til forskel fra mange humaniorastuderende også var glad for
matematik. Som barn plejede jeg at lytte til historier og eventyr på
grammofonplader (de ligger stadigvæk hos mine forældre i min hjemby
Most, hvis min mor ikke har foræret dem væk). På en af dem har den
talende Maxihund Fík vundet et hestevæddeløb. Under overrækkelsen af
laurbærkransen vrinsker han som en hest, og da den lille pige Ája
tilkendegiver sin forundring, forklarer han med et tjekkisk ordsprog:
'Lige så mange sprog du kan, lige så mange gange er du
menneske.' &&&&

&&&&&

&

&&&&&&&Tysk og …
fx. dansk&&&&&

&&&&&&Jeg tror, at den store hunds ord på en eller anden måde har
præget mine beslutninger mange år senere, da jeg søgte ind på tysk og
dansk og til min egen store overraskelse og glæde nåede igennem alle
fire udmattende optagelsesrunder på Karlsuniversitetet i Prag. Jeg vil
ikke foregive, at jeg siden min tidlige barndom havde drømt om at læse
dansk, for sådan forholder det sig naturligvis ikke. Årsagen til, at jeg
valgte dansk frem for fx. teatervidenskab eller tibetansk var de
daværende studieordninger, hvorefter det kun var muligt at læse tysk i kombination med nogle bestemte fag, og tysk var jo det sprog, der
havde fortryllet mig i min gymnasietid. Men helt tilfældig var min
beslutning alligevel ikke. En af mine klassekammerater havde tilbragt
flere måneder i Danmark i forbindelse med et udvekslingsprogram, og
hendes begejstring for landet og ikke mindst sproget var ikke til at tage
fejl af.&&&&

&

&&&&&Sprogvidenskaben, min hjernes udkårne&&
&&&

&&&&&&Germansk og Skandinavisk Institut (der i virkeligheden udgør
en enhed) i Prag ligger på samme gang på Det Filosofiske Fakultets
tredje sal, men for mig var det to vidt forskellige verdener: den ene
kølig, autoritær og følelsesforladt, den anden varm, venlig og hyggelig.
Min interesse for tysk var kort efter min studiestart mildt sagt dalende,
mens jeg brugte flere timer om dagen på mine danske lektier og faldt
mere og mere for det danske sprog. I løbet af mit første
udvekslingsophold i Århus (jeg kom mig hurtigt over de indledende
kommunikationsvanskeligheder) fulgte jeg at par kurser på&&
&&&& &&&&&&
&&Nordisk Institut, hvor jeg for alvor kom
til at snuse til seriøs udforskning af det danske sprog, og det stod klart
for mig, hvor jeg ville bevæge mig hen i min resterende studietid.
Desværre var det ikke muligt for mig kun at koncentrere mig om
lingvistik, fordi danskstudiet i Prag er meget helhedsorienteret, og den
afsluttende statseksamen består for alle af både sprog og litteratur, men
jeg kunne i et vist omfang følge specialiseringskurser i både lingvistik og
fremmedsprogspædagogik. Sidst i studiet blev jeg inviteret til at
samarbejde om et lærebogsprojekt sammen med den daværende
danske lektor, og i fællesskab skabte vi en dansk lærebog for tjekkere.
Det var min primære opgave at beskrive den danske grammatik så
pædagogisk som muligt, og jeg har gjort mig umage med konstant at
sammenligne det danske sprog med det tjekkiske. Læseren kan selv
bedømme, om det er lykkedes. &&&&

&&&& &

&

&&&&&&&Sprog
med fremtid&&&&&

&&&&&&I de seneste fire år har jeg arbejdet på et ph.d.-projekt om
kategorien 'fremtid' og de danske fremtidskonstruktioner,
og i den forbindelse har jeg boet i Århus i et stykke tid sammen med min danske kæreste (på det punkt kan jeg bekræfte, at man bedst lærer
et fremmed sprog i et parforhold). Fremtid og tid i det hele taget er
fascinerende emner at beskæftige sig med, ikke mindst fordi man er
nødt til at hæve sig over sin lille indhegnede have og skue over hele
landskabet, for man kan hente inspiration bag sin egen disciplins
grænser i eksempelvis filosofi eller fysik og man kan endda trække
interessante paralleller mellem sprogvidenskaben og fysikken.
&&&&

&

&&&&&Perspektiver&&&&&

&&&&&&Det glæder mig meget, at jeg nu kan tage en ny udfordring op
og være med til at ”opdrætte” et nyt hold af tjekkiskkyndige
akademikere. Peter Bugge fra Slavisk og Ungarsk Afdeling ved Aarhus
Universitet og jeg har samarbejdet ved tidligere lejligheder, blandt andet
har Peter bidraget med sine oversættelser til et parallelt dansk-tjekkisk
korpus, jeg er ved at opbygge som del af et stort korpusprojekt
Intercorp finansieret af det tjekkiske undervisningsministerium, og jeg
har altid næret stor respekt for Peter og beundret hans indgående
kendskab til den tjekkiske litteratur og kultur og ikke mindst hans
sproglige kundskaber. Det er naturligvis mit mål at hjælpe de
kommende studerende til at mestre det tjekkiske sprog på et meget
højt niveau, og jeg vil i min undervisning både trække på mine sproglige
kundskaber som indfødt taler, den faglige viden om sproget, erfaringer
fra min oversættervirksomhed og min fremmedsprogspædagogiske
baggrund, men jeg vil også formidle min egen glæde for sproget og
præsentere studenterne for sprogvidenskabens mange spændende
aspekter. Mon ikke det lyder fristende!&&& &

&

&&
&&Vi ses til september! &&
&&

&

&&&&&

&&&&&

&&&&&

&&&&&

&&&&&

&&&&&

&

This entry was posted in Østeuropa og Balkan. Bookmark the permalink.