Månedens helt i april

&

&&En dag i februar måned sad undertegnede og medstifter af
perestrojka.dk, Mette Bærbach, og diskuterede potentielle kandidater til
månedens helt i marts på Slavisk og Ungarsk Afdeling (SUA). Valget
faldt, efter længere diskussion, på Mette Marlene Balle Christensen,
hovedfagsstuderende på russisk. Det skulle dog vise sig ikke at være
sådan ligetil at udnævne Mette Marlene til månedens helt i marts. For
Mette Marlenes svar på at være månedens helt i marts var, at hun ikke
var meget for at være månedens helt i netop marts, fordi marts jo er en
ulige måned og at hun ikke er vild med ulige tal, idet de er ulige! Derfor
så undertegnede ingen anden udvej end at udnævne Mette Marlene til
månedens helt i april i stedet for, idet april, heldigvis, er en lige
måned!& && &&&&&

&&&&&
&&&

&

&&Valget til månedens helt er først og fremmest faldet på Mette
Marlene, fordi hun i den grad har været, og stadig er, i stand til at sætte
sig ud over sig selv, og hjælpe andre. Da en propædeutikstuderende på SUA i januar besluttede sig for at læse efterårssemestrets grammatik 1
op, for at kunne følge forårets undervisning i samme fag, tøvede Mette
Marlene ikke med at hjælpe. Derfor kunne man ofte i januar på SUA se
Mette Marlene sidde ved den studerendes side, parat til at afklare
eventuelle uklarheder i forbindelse med grammatik. Ligeledes var Mette
Marlene heller ikke bleg for at dele sin læseplads med en studerende, da
det viste sig, at pågældende pludselig stod uden læseplads. &&
&&

&

&&Men hvem er Mette Marlene egentlig?
Hvorfor læser hun russisk? Og hvad laver hun egentlig på SUA?& &For at få svar på
dette og meget mere, har undertegnede sat Mette Marlene stævne til en
kop te og en klase vindruer på SUA en dejlig dag i Århus i februar
måned.&&&&

&

&&&&&Hej Mette
Marlene. Jeg er nødt til at starte med at spørge dig, hvad det er med dig
og ulige tal?&&&&&

&

&

&&– (Griner) Øhm… Der er jo ikke noget særligt ved de ulige tal.
Det er bare en af de der pudsige træk, som vi alle er udstyret med.
Nogen vil ikke jokke på streger, andre kan ikke li’ ulige tal. Men…
øhm…Randi…Vi skal da lige have en wordcount på denne her artikel
inden den afleveres, ik? (Griner) &&&&

&

&&&&&Og så det
obligatoriske, gennemtravede spørgsmål: Hvorfor læser du russisk?&
&&&&

&

&

&&– Jeg har altid haft en særlig interesse for sprog og grammatik.
I 2.g. var jeg på en studietur til Skt. Petersborg i forlængelse af et forløb
om Rusland i mine historietimer. Det var en helt fantastisk tur og
allerede dér fik jeg smag for landet. Men da jeg skulle starte på AU
havde jeg egentlig ikke overvejet, at man i det hele taget &kunne &læse russisk på
universitetet. Det var faktisk først da jeg skulle vælge sidefag, at det gik
op for mig.&&&&

&

&&&&&Men du havde
hovedfag i nordisk. Hvorfor har du nu hovedfag i russisk?&&
&&&

&

&

&&– Jeg har hele tiden sagt til mig selv, at jeg ville starte med at
tage det som sidefag og så senere ændre det til mit hovedfag, hvis jeg
fik smag for det. Og det gjorde jeg i den grad. Den primære årsag til, at
jeg har valgt at gøre russisk til mit hovedfag er, at jeg er overbevist om,
at der er en fremtid for Rusland og for os der beskæftiger os med
landet. Det kan næsten ikke være anderledes. Landet er jo i en rivende
udvikling.&&&&

&

&&&&&Du har så nu
sidefag i dansk fra Nordisk Institut på AU. Er nordisk og russisk en god
fagkombination? Og hvordan?&&&&&

&

&

&&– Jeg har valgt ud fra interesse.. Det har i lang
tid ligget i mine tanker at komme til Rusland og undervise i dansk i en
periode. På den måde vil jeg kunne bruge mine kundskaber både fra
russisk og dansk. Men jeg er ikke bange for ikke at få arbejde pga. min
kombination. Jeg tror den kombination, jeg har valgt, er lige så god som
enhver anden.&&&&

&

&&&&&Hvad er dit
yndlingsfag?&&&&&

&

&

&&– Det er svært, for der er rigtig mange dejlige
fag. Jeg elskede jo grammatik 2, fordi vores underviser Karl Henrik Lund
er en fantastisk underviser, og så fordi jeg dette i fag udviklede
redskaber, som er uundværlige for forståelsen af det russiske sprogs
opbygning. Med et godt grammatisk fundament i baghovedet, bliver de
andre fag meget nemmer og sjovere. Hvis du ikke kan grammatikken,
vil du ikke synes at tekstlæsning og oversættelse er skønt. &&
&&

&

&&Men… litteraturen har nu altid haft en
særlig plads i mit hjerte.&&&&

&

&&&&&Du er
medstifter af netavisen perestrojka.dk. Hvad får dig til at engagere dig i
sådan en arbejde?&&&&&

&

&

&&– Jeg synes ideen lød meget interessant da den
blev præsenteret, og da jeg altid har haft lyst til at skrive og en
overgang overvejede at blive journalist, var det nærliggende at springe
på et projekt som dette. Og det har senere vist sig at være noget af det
fedeste der er foregået på SUA i nyere tid. Jeg er virkelig stolt af det, vi
har nået med netavisen avisen indtil videre, og det er dejligt at både de
studerende og undervisere er med på ideen. &&& &

&

&&
&&&Hvem er din helt?&&&
&&

&

&

&&– Jeg har
mange alt afhængig af hvilken betydning man lægger i ordet.. Hvis man
kigger i &Nudansk
Ordbog med etymolog,i& er det definitionen på en person, der har
handlet modigt i en farlig situation. Hvis jeg skal finde en helt ud fra den
definition, må det blive den unge mand der i januar måned på den
stærkt trafikken Paludan Müllersvej hjalp en gammel dame over
snedriverne, da hun skulle krydse vejen. &&& &

&

&&Den anden definition er en helt fra den
litterære verden, og det er helt klart Ole Jastran i Tom Kristensens
”Hærværk” fra 1930. Det er en fantastisk roman om en mand, der
besluttede sig for at gå i hundene ved at drikke sig selv ihjel. Det kan
måske virke lidt trist, hvis man læser bogen som en socialrealistisk
roman, men hvis man læser den som et abstrakt, litterært eksperiment
er historien og Ole Jastran plan fantastisk – jo mere Jastran beruses af
vin, jo mere beruses læseren af poesi. Kan det blive bedre? &&
&&

&

&&Den tredje definition er idol. Mit idol er
Steffen Brandt. Jeg synes hans tekster er superfede. Og så kommer vi
jo ikke udenom, at han, på trods af sin alder, er super lækker og
charmerende.&&&&

&

&&&&Og sådan
troede undertegnede, at interviewet med Mette Marlene skulle ende,
men nej. For bedst som undertegnede er ved at pakke sammen og tage
af sted, kommer en af Mette Marlenes medstuderende ind af døren. Og
hun har en anekdote om Mette Marlene, der gør, at denne udgave af
”Månedens Helt” måske bliver en lille smule længere end normalt.&
&&&

&

&

&&&&&Anekdoten om
Mette Marlene:&&&&&

&

&

&&Det fandt sted i Ringgadebibliotekets kafferum,
en ellers fredelig søndag omkring kl. 15. Tre seriøse studerende havde
besluttet sig for at holde en lille pause – en slikpause – i deres ellers
meget seriøse arbejde med den efterhånden ret berømte netavis,
perestrojka.dk. Og da skete der noget, som i første omgang fik de
studerende til at genoverveje sammenhængen i det matematiske
systems logiske eksistens.&&&&

&

&&Slikautomaten gav ved indkast af 20 kr. en Guldbar og 24 kr.
tilbage!&&&&

&

&&Mens to af de studerende blot glædede sig stille over
slikautomatens mangel på logisk sans, eskalerede den tredje af
begejstring i en blanding af hop, hink og step på stedet. Derefter
kastede den studerende straks alt fra sig for at begynde udregningerne
af den nyerobrede kapital. Det blev til: En pose Starmix, en Guldbar
med knas og en Daim. Og hvad kan man, ifølge Mette Marlene, lære af
det? Det er vigtigt at glæde sig over de små ting i livet. Og dette
stemmer helt overens med hendes livsfilosofi. For, som hun siger, så har
mennesker ofte så travlt med at være fremtidsorienterede, at de
glemmer at glæde sig over de ting, der sker nu. Det er så fandens
vigtigt med den der detalje. Der er mange, der ikke lægger mærke til
det, der bliver sagt mellem linjerne. Det er super vigtigt at huske at
stoppe op og finde glæden i de små ting i stedet for kun at stræbe efter
de store ting hele tiden. Lykken er fx at nyde smagen af et æble lige nu.
&&&&

&

&&&&Med dette
slutter undertegnedes interview af ”Månedens Helt på SUA i april” Jeg
synes, vi lader den stå et øjeblik…&&&&

&

This entry was posted in SLA. Bookmark the permalink.